Zpět na seznam příspěvků

Od ledna 2014 dle nové právní úpravy některé právní instituty zanikly a byly nahrazeny novými. Zde najdete stručný přehled změn týkajících se ekonomických, finančních a podobných pojmů.

Před rekodifikací Po rekodifikaci
běžný účet osobní účet
byt jednotka
daň z nemovitostí daň z nemovitých věcí
daň z převodu nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí
závazek dluh
emisní ážio ážio
finanční pronájem s následnou koupí najaté věci finanční leasing
nemovitost nemovitá věc
obchodní podíl podíl v obchodní korporaci
obchodní společnosti obchodní korporace
podnik obchodní závod
právní úkon právní jednání
pronájem nájem
příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjem ze samostatné činnosti
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků příjmy ze závislé činnosti
půjčka zápůjčka
sdružení společnost

© www.fek-zcu.cz

Autor: Severová Michaela, 2.3.2014