Články


pro 1 2014

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a incidenční spory

Přihlášení pohledávky § 173 a násl. InsZ Pohledávka Pro vymezení pojmu je potřeba si nejdříve…
črnc 29 2014

Daň z příjmů právnických osob ve Velké Británii

Daň z příjmů právnických osob byla ve Velké Británii zavedena v roce 1965, předtím platily PO daň…
črnc 25 2014

Daň z příjmů fyzických osob ve Velké Británii

Daň z příjmů fyzických osob ve Velké Británii je upravena několika zákony, patří mezi ně Income…
črnc 25 2014

Daňový systém Velké Británie

Ve Velké Británii můžeme daně rozčlenit stejně jako v České republice na daně přímé a nepřímé.…
črnc 25 2014

Základní parametry zdravotního a sociálního pojištění

Sociální pojištění Kč všeobecný vyměřovací základ 25 903 …
črnc 25 2014

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v ČR

1 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění upravuje…
črnc 25 2014

Nevládní neziskové organizace

Dříve se do nevládního neziskového sektoru řadila občanská sdružení, obecně prospěšná společnost,…
črnc 25 2014

Pomoc v hmotné nouzi

Charakteristika systému pomoci v hmotné nouzi jedná se o moderní formu pomoci osobám s…
črnc 25 2014

Dávky státní sociální podpory

Státní sociální podpora Charakteristika systému státní sociální podpory stát se podílí na…
črnc 25 2014

Terminologické změny od roku 2014

Od ledna 2014 dle nové právní úpravy některé právní instituty zanikly a byly nahrazeny novými. Zde…
črnc 25 2014

Finanční aspekty jednotlivých právních forem podnikání

Podnikatele můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu…
břez 13 2014

Jednání podnikatele

Jednání podnikatele můžeme rozdělit na přímé, kdy jedná sám podnikatel (nově se týká pouze…
Login Přihlášení
Registrovat se
Zapomenuté heslo
online Online
vtip Vtip
Jednoho dne v právnické firmě: "Poslyš, ty dneska opravdu vypadáš zle." "Jo, probudil jsem se se šílenou bolestí hlavy a ať dělám, co dělám, nemůžu se jí zbavit." "Víš, co dělám já, když mě takhle bolí hlava? Na pár hodin zmizím z práce, sjedu domů a několik hodin se miluju se svojí ženou. Vždycky to pomůže." Potkali se později odpoledne: "Víš, že vypadáš daleko líp, než ráno?" "Jo, poradil jsi mi bezvadně. A musím říct, že máš vkusně zařízený barák."